භාෂා

Socata TB10 ටොබැගෝ පූර්ණ පැකේජය FS2004

තොරතුරු

සඳහා FSX අනුකූල අනුවාදය මෙහි ක්ලික් කරන්න

FS2004 සඳහා උපයෝගීතා මිණුම් සහ ශබ්දය සහිත ඩයිනමික් VC ඇතුළත් කිරීම. පැරණි මොඩේන් සාවියර් රැලි වෙනුවට ප්රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා XOTXX හි මධ්යයේ සොකාටා ටී.බී. ඔවුන් විනෝද ගමන් හෝ ව්යාපාර සඳහා සැහැල්ලු ගුවන් යානා වේ.

ක්ෂය රෝග-10 ටොබැගෝ ගුවන් යානා ඍජු ගුවන් ගමන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, සිදුකරන සිවිල් ගුවන් ගමන් සමාජය, වේ. එය 360 kts ක උපරිම කෲස් වේගය (180 km / h) ඉඩ දෙන, 127 hp, දුම්රිය හා ස්ථාවර ප්රංස සමග Lycoming O-235 ඇත.

තොරතුරු