භාෂා

Mitsubishi රථ F-2A FS2004

තොරතුරු

F-2 යනු ජපන් සටන්කරුවෙකි. එය එක්සත් ජනපදය සමඟ සංවර්ධනය කරන ලදී. සාගර නිල් පැහැය "ලෝකයේ ලස්සනම කැමරාව" ලෙස හැඳින්වේ.

සටන් ගුවන් යානා වල පංකා සඳහා: එය විශිෂ්ට ආකෘතියකි. එය අථත්ය කොක්පිට් සම්පූර්ණ හා ක්රියාකාරී උපකරණ සහ සමහර ලස්සන ශබ්ද වලින් ඉතා හොඳින් සිදු කරයි. තව ටිකක්, ගුවන් නියමුවා ඔහුගේ වෙස් මුහුණෙන් හුස්ම ගන්නා ආකාරය ඔබට ඇසෙනු ඇත. මෙය අනුකරණය වඩාත් යථාර්ථවාදී කරයි!

තොරතුරු