භාෂා

පයිපර් අපාචේ 150 වර්ෂය 1954 FSX & P3D

තොරතුරු

විවිධ වර්ණ හා පෘෂ්ට සැකසුම් හතරක් ඉතා කදිම එකතු කිරීම අථත්ය නියමුකුටියේදී හතරක්. ඉතා සවිස්තරාත්මක ආකෘතියක්. අභිරුචි ශබ්ද ඇතුළත් වේ. එසේම-CAL ප්රොප් සමාජය විසින් යාවත්කාලීන කිරීම.

Piper ඇස්ටෙක් (හෝ Apache, ඇස්ටෙක් නමැති Piper පී-23,) 1959 කිරීමට 1982 ඉදි බෝයිං Piper ගුවන් යානා සිට පළමු නිවුන් එන්ජිමකින් මගී ගුවන් යානා එක්.

තොරතුරු


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම

02-03-2020බෝයිං 737-MAX8 බහු-සැපයුම් FSX  &
--------