භාෂා

F-111 PIG HUD ව්‍යාපෘති සංචාලන තත්වය FSX & P3D

තොරතුරු

 • අනුකූල P3Dv1FSX-එස්.ඊFSX-SP2
 • ණය ශ්රේණිය
  (0 ඡන්ද)
 • තරම 35.7 මෙබ
 • බාගත කිරීම් 23 823
 • නිර්මාණය 16-10-2013
 • වෙනස් විය 30-05-2015
 • බලපත්රය පැවතිම අගය බාහිර
 • VC 3D අතථ්‍ය කොක්පිට්
 • MDL පෝට් ඕවර් අනුකූල නොවේ P3Dv4
 • ස්වයංක්‍රීයව ස්ථාපනය කරන්න ස්ථාපක අනුවාදය 2
 • බාගත
 • කර්තෘ : Alphasim / Virtavia බාහිර
 • http://www.virtavia.com
 • වෛරසයක් සහතික කර නැත
  ImunifyAV වාරිකය
F-111 PIG HUD PROJECT- සංචලනය / තත්වයන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ නියමු කුටිය FSX or P3D. සම්පූර්ණ ගුවන් යානා! වඩාත්ම දියුණු NAV Pnl නිදහස් මෘදුකාංග ලෙස ලබා ගත හැකිය. මෙම විශේෂ අනුවාදය එහි උපරිම මට්ටමට අනුකරණය තල්ලු කරයි. විචල්ය ජ්යාමිතික පියාපත් සහිත මෙම කාලගුණ බෝම්බය පියාසර කිරීමට ඔබට ප්රතික්ෂේප කළ නොහැකි සතුටක් ඇත. අභිරුචි ශබ්ද සහ විචිත්‍ර විශේෂ ප්‍රයෝග ඇතුළත් (බෝම්බයක් දැමීම ඇතුළුව!)

ඔබ ලේඛගතකිරීම කියවන්න යුතුය : අත්පොත පිටු දුසිම් ඇත, ලියකියවිලි සහ මඟ පෙන්වීමක් මෙම වංචනිකයන් සමග, ඔබට මෙම ගුවන් යානය විවිධ මෙහෙයුම් පාලනය කරන ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට මෙම ලේඛන සෑදී ඇතුළත් වේ.

අතේ මාපට ඇඟිල්ල බෝම්බ ටින්ඩාල්අතේ මාපට ඇඟිල්ල ග්රහණ 04082009 221641අතේ මාපට ඇඟිල්ල ග්රහණ 11082009 000835අතේ මාපට ඇඟිල්ල ග්රහණ 16052009 205222අතේ මාපට ඇඟිල්ල ග්රහණ 20012010 183747අතේ මාපට ඇඟිල්ල ග්රහණ 23012010 022531අතේ මාපට ඇඟිල්ල ග්රහණ 23012010 022905අතේ මාපට ඇඟිල්ල ග්රහණ 30012010 215141මාපට fsx 2010-07-28 23-51-34-35මාපට fsx 2010-07-28 23-56-17-88මාපට fsx 2010-07-29 00-22-49-89මාපට fsx 2010-11-19 20-13-41-57මාපට fsx 2010-11-23 23-36-05-09මාපට fsx 2010-12-03 00-31-22-84මාපට fsx 2011-02-04 15-06-40-39මාපට fsx 2011-02-04 15-52-13-31මාපට fsx 2011-02-04 15-53-30-25මාපට fsx 2011-02-04 16-29-47-93මාපට fsx 2011-04-11 21-44-15-77මාපට fsx 2011-04-25 21-55-47-90මාපට fsx 2011-04-30 01-18-33-01මාපට fsx 2011-11-10 01-46-23-40මාපට fsx 2011-12-13 18-15-59-77මාපට fsx 2011-12-13 19-00-01-63මාපට fsx 2012-01-26 00-42-53-50මාපට fsx 2012-02-20 13-39-55-77මාපට fsx 2012-05-04 19-11-56-82මාපට fsx 2012-12-03 01-35-33-06මාපට fsx 2013-04-03 02-47-59-42මාපට fsx 2013-04-29 15-58-44-79මාපට fsx 2013-04-29 16-13-03-97මාපට fsx 2013-04-29 16-14-14-38මාපට fsx 2013-04-29 16-22-26-75මාපට fsx 2013-04-30 22-54-33-80මාපට fsx 2013-05-31 19-59-34-68මාපට fsx 2013-06-10 21-10-36-86මාපට fsx 2013-06-26 18-00-39-18මාපට fsx 2013-06-26 18-07-26-04මාපට fsx 2013-06-27 17-13-30-37මාපට fsx 2013-07-05 16-43-41-38මාපට fsx 2013-07-05 16-46-19-98මාපට fsx 2013-07-05 17-00-01-85මාපට fsx 2013-07-05 17-50-42-06මාපට fsx 2013-07-06 03-09-19-58මාපට fsx 2013-07-10 21-00-57-14මාපට fsx 2013-07-10 21-04-22-55මාපට fsx 2013-07-14 22-53-03-65මාපට fsx 2013-07-14 23-15-44-43මාපට fsx 2013-07-31 21-07-33-98මාපට fsx 2013-08-04 23-33-17-69මාපට fsx 2013-08-04 23-42-33-01මාපට fsx 2013-08-04 23-48-07-85මාපට fsx 2013-08-28 21-08-43-43මාපට fsx 2013-08-28 21-26-15-62මාපට fsx 2013-08-28 21-29-44-51මාපට fsx 2013-08-28 21-35-12-35මාපට fsx 2013-08-31 02-02-53-93අතේ මාපට ඇඟිල්ල newPAVE වියාඅතේ මාපට ඇඟිල්ල nTGMFඅතේ මාපට ඇඟිල්ල අලුත්ගමගේ-වියා-නරඹන්න-Sඅතේ මාපට ඇඟිල්ල අලුත්ගමගේ 001අතේ මාපට ඇඟිල්ල අලුත්ගමගේ වියා අදහස්අතේ මාපට ඇඟිල්ල වර්ජනය

තොරතුරු

 • අනුකූල P3Dv1FSX-එස්.ඊFSX-SP2
 • ණය ශ්රේණිය
  (0 ඡන්ද)
 • තරම 35.7 මෙබ
 • බාගත කිරීම් 23 823
 • නිර්මාණය 16-10-2013
 • වෙනස් විය 30-05-2015
 • බලපත්රය පැවතිම අගය බාහිර
 • VC 3D අතථ්‍ය කොක්පිට්
 • MDL පෝට් ඕවර් අනුකූල නොවේ P3Dv4
 • ස්වයංක්‍රීයව ස්ථාපනය කරන්න ස්ථාපක අනුවාදය 2
 • බාගත
 • කර්තෘ : Alphasim / Virtavia බාහිර
 • වෛරසයක් සහතික කර නැත
  ImunifyAV වාරිකය