භාෂා

බෝයිං 747-8 HiRes රෙට්රෝ ලිවරි පැක් FSX & P3D

තොරතුරු

සුඛෝපභෝගී බෝයිං 747-8 14 හි ඉහළ විභේදන (4096px²) අසමසම අලුත්වැඩියා කරන අතර වර්චුවල් cockpit සඳහා නව වයිරස.

නව දොරටු, නව කවුළු, නව සන්ධි, නව රේඛා, වැඩි විස්තර, නව ටර්බයින, නව රෝද, නව නියමුවන්, නව ආලෝකය, නව වර්ණ, නව භූමි පාලක ඇතුළත් වේ.

වැඩිපුර දැන ගැනීම සඳහා, readmeme කියවීමට, විශේෂයෙන් ම, ආකෘතියේ min, med සහ max ආලෝකය මත.

Aircraft.cfg ගොනුව විශේෂයෙන් "[contact_points]" නිවැරදි කර ඇත.

බෝයිං 747 8i AAF Camo 7බෝයිං 747 8i Lufthansa 7බෝයින් 747 8i PanAm 7බෝයින් 747 8i SAS 7බෝයින් 747 8i එක්සත් 7

තොරතුරු