භාෂා

සෙස්නා 414A චාන්සලර් පී.ඒ.ඩී. FSX

තොරතුරු

මෙම FS2004 අනුවාදය සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න
සෙස්නා ප්රසිද්ධ පවුලේ ස්ථාන 6 කිරීමට 8 ව්යාපාර සහ සංචාරක ජෙට්. මණ්ඩලයක්, උපකුලපති මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන හා ශබ්ද සමඟ. විශාල එකතු කිරීම බව අතින්, ලියකියවිලි සහ සම්පූර්ණ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව ඇතුළත් වේ. repaints දෙකක් ඇතුළත් වේ. DirectX සමග පෑහෙන්නේ නැත 10.

තොරතුරු