භාෂා

REX පාර සහ අධිවේගී වයනය FSX & P3D

තොරතුරු

ලොගය වෙනස් කරන්න

ස්ථාපකය v10.2 වෙත යාවත්කාලීන කරන ලදි, අනුකූලතාව FSX වාෂ්ප සංස්කරණය සහ Prepar3D (ඕනෑම අනුවාදයක්)

මෙය ෆ්ලයිට් සිමියුලේටර් එක්ස් හි මාර්ග සහ මහාමාර්ග වෙනස් කිරීමකි Prepar3D.

අස්ථාපනය කිරීමේදී, ස්ථාපකය ඔබගේ මුල් ලිපිගොනු යථා තත්වයට පත් කරනු ඇත, ඔබට කිසිවක් කිරීමට කිසිවක් නැත රිකූ විසින් ස්වයංක්‍රීය කර ඇත!
තිර පිටපතක්

තොරතුරු