භාෂා

එයාර් බස් A319-100 ප්‍රංශ ජනරජය FSX & P3D

තොරතුරු

ලොගය වෙනස් කරන්න

28 / 04 / 2019 යාවත්කාලීන කරන ලදි: Prepar3D v4 අනුකූල, ස්වයංක්‍රීය ස්ථාපක අනුවාදය 10.5, V-SPEED සහ FMC මිනුම් එකතු කර, GPWS එකතු කර, “භූගත හැසිරවීමේ පැනල් පද්ධතියක්” එක් කළේය.

ලස්සන ව්යාපෘතිය එයාර්බස් ආදර්ශ අථත්ය නියමු කුටියේ (උපකුලපති මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන) සහ සිරිත් සමග සැබෑ A319 සිට ශබ්ද.
ප්රංශ ජනරජයේ එයාර්බස් A319 ජනරජයේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්රවාහන ගුවන් යානා වේ
පැකිලීමකින් තොරව බාගත කිරීම සඳහා ඉතා කදිම ජයග්රහණයක්.

තොරතුරු