භාෂා

සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝ - මෙගා ෆොටෝරියල් දර්ශනය FSX & P3D

තොරතුරු

ඇත්ත වශයෙන්ම සැන්ෆ්රැන්සිස්කෝ වැනි VFR ගුවන් යානා පියාසර කිරීම ගැන ඔබ සිහින දකිමු ද? 1m හි දැලක් සහිත 10m / pixel විසර්ජනයක් සහිත මෙම අති උත්තරීතර ඡායාරූපය-සැබෑ දර්ශන වෙතට දැන් හැකි ය. මෙම දර්ශන කැලිෆෝනියාවේ විශාල ප්රදේශයක් ආවරණය වන අතර KSFO ඇතුළු 7 ගුවන් තොටුපල ඇතුළත් වේ.

LAS North2West9 1LAS North3West9 1LAS North3West9 2LAS North4West9 1LAS North4West10 1LAS North4West10 2LAS North4West10 3snap109

තොරතුරු