භාෂා

බ්‍රිටන්-නෝමන් BN2A Mk lll-2 Trislander FSX

තොරතුරු

මෙම FS2004 අනුකූල ප්රභේද්යයක් සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න
සම්පූර්ණ පැකේජය, බොහෝ සම්පත් ප්රස්තාරය (රාමු ෙව්ගය මිත්ර) දිවයිනට දිවයින ඔබේ මගීන් ප්රවාහනය සඳහා පරිපූර්ණ භාවිතා කර නොමැති පියාසර කිරීමට ලස්සන හා පහසු තලය. 18 ආසන දී. repaints තුනක් ඇතුළත් වේ. මෙම ගුවන් යානා 70 තෙක් 1980s දී ඉදිරිපත් කරන ලදී.

තොරතුරු