භාෂා

Britten-නෝමන් BN2A මාක් ලයිව්-2 Trislander FS2004

තොරතුරු

සඳහා FSX අනුකූල ප්‍රභේදය මෙහි ක්ලික් කරන්න

සම්පූර්ණ පැකේජය, බොහෝ සම්පත් ප්රස්තාරය (රාමු ෙව්ගය මිත්ර) දිවයිනට දිවයින ඔබේ මගීන් ප්රවාහනය සඳහා පරිපූර්ණ භාවිතා කර නොමැති පියාසර කිරීමට ලස්සන හා පහසු තලය. 18 ආසන දී. repaints තුනක් ඇතුළත් වේ. මෙම ගුවන් යානා 70 තෙක් 1980s දී නිපදවන ලදී

තොරතුරු