භාෂා

Grumman E1B Tracer FSX & P3D

තොරතුරු

ලොගය වෙනස් කරන්න

17 / 03 / 2019 යාවත්කාලීන කිරීම : දැන් අනුකූලයි Prepar3D v4, ස්ථාපකය v10.5

මෙන්න ගුණාත්මක ස්වදේශිකයන්ගේ පුදුමය FSX සහ P3D සම්පුර්ණයෙන්ම සජීවීකරණය කළ උපකුලපති සහ ඉතා යථාර්ථවාදී ශබ්ද ඇතුළත් වේ (වීඩියෝව නරඹන්න).

මෙම Grumman ඊ-1 පසු විපරම් අධ ඇන්ග්ලෝ-වාසය එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවේ අවශ්යතා Grumman විසින් නිර්මාණය කර සාදා AWACS, හඳුන්වන දේ, ගුවන් යානා රේඩාර් සෝදිසිය. එය මෙම මෙහෙයුම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කරන ලද මේ වර්ගයේ ප්රථම ගුවන් යානය ලෙස සැලකේ.

තොරතුරු