භාෂා

මගේ ජම්බෝ ග්රාහකත්වය සක්රීය වේ, නමුත් ඒ ගැන මගේ බාගත කිරීමේ වේගය තවමත් සීමා වේ

- පළමු, ඒ statut «පරීක්ෂා ජම්බෝ හරි »වෙබ් අඩවියේ ඉහල දකුණු පසෙහි තබා ඇත.

: Statut - ඔබ «බලන්න නම් කිසිදු ජම්බෝ », ඔබේ ජම්බෝ ග්රාහකත්වය සක්රීය කර නැත යන්නයි. බොත්තම «පිටවන්න» භාවිතා, ඔබගේ ගිණුම වෙත නැවත සම්බන්ධ වීමට උත්සාහ කරන්න. එය ඔබගේ ජම්බෝ ග්රාහකත්වය යුතුය.

- ඔබ ව්යවස්ථාව දකිනවා නම් ජම්බෝ හරි », නමුත් ඔබේ බාගැනීමේ වේගය 220ko / s ට වඩා වැඩි නොවේ, පසුව එම කාලය තුළ බාගැනීමට උත්සාහ කරන වෙනත් වැඩසටහන් මගින් ඔබේ කලාප පළල මන්දගාමී නොවන බවට වග බලාගන්න.

- ඔබගේ Jumbo සක්රිය කිරීමෙන් පසුව දැනටමත් ඔබගේ බාගත කිරීම් නැවත ආරම්භ කිරීමට වග බලා ගන්න, Jumbo URLs වෙනස් වේ.

- ඔබේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය අධිවේගී බාගැනීම් සඳහා ඔබට ඉඩ සලසයි. ඔබේ පරිගණකයෙන් ගැටලුව නොපැමිණීම සඳහා තවත් පරිගණකයක් සහ වෙනත් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් සමඟ පරීක්ෂණයක් කිරීමට අවශ්ය විය හැකිය.

- ඔබ උපරිම ලෙස වේගය බාගත නැංවීමට ගැනීම සඳහා, ඔබ, 10 ගුණයක් ඔබගේ බාගත වේගය වැඩි කිරීමට ඉඩ නොමිලේ ලබාදෙන වැඩසටහනක් වන FlashGet, බාගත කර ස්ථාපනය කිරීමට අපි ඔබට කියා සිටිමු. ඔබ එය මෙහි සොයා ගත හැකි: http://www.flashget.com
ඉරිදා අගෝස්තු 09 by rikoooo
මෙම ප්රයෝජනවත් වූවාද?
භාෂා