භාෂා

සැකසුම් තුළ මට «පෙරදසුන DirectX 10» කොටුව සොයාගත නොහැක FSX. මම කළ යුත්තේ කුමක් ද ?

පළමුව, ඔබ සතුව තිබේදැයි පරීක්ෂා කරන්න FSX-SP2 ඔබේ පරිගණකයේ ස්ථාපනය කර ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, « පෙරදසුන DirectX 10 »දර්ශණය වන්නේ ඔබ SP2 පැච් ස්ථාපනය කර ඇත්නම් හෝ ඔබ සතුව ඇත්නම් පමණි FSX ත්වරණය හෝ FSX රන් හෝ FSX වාෂ්ප සංස්කරණය.

පහත දැක්වෙන්නේ ඔබ පැච් දෙකම බාගත කරගත හැක

මෙම SP1 බාගත

මෙම SP2 බාගත

අගෝස්තු 09 ඉරිදා by rikoooo
මෙම ප්රයෝජනවත් වූවාද?