භාෂා

මම FSX වන සැකසීම් වල «පෙර දැක්මක් DirectX 10» කොටුව සොයා ගත නොහැක. මම කළ යුත්තේ කුමක් ද ?

පළමුව, ඔබේ පරිගණකය මත ඔබ FSX-SP2 ස්ථාපනය කරන ලද බව පරීක්ෂා කරන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම, « පෙරදසුන DirectX 10 ඔබ SP2 ලප ස්ථාපනය කර තිබේ හෝ ඔබ FSX ත්වරණය හෝ FSX රන් හෝ FSX වාෂ්ප සංස්කරණය තිබේ නම් නම් »පමණක් පෙනී යයි.

පහත දැක්වෙන්නේ ඔබ පැච් දෙකම බාගත කරගත හැක

මෙම SP1 බාගත

මෙම SP2 බාගත

ඉරිදා අගෝස්තු 09 by rikoooo
මෙම ප්රයෝජනවත් වූවාද?
භාෂා