භාෂා

Rikoooo.com විකිණීම පිළිබඳ සාමාන්ය කොන්දේසි

පූර්විකාවේ:
මෙම වෙබ් අඩවිය www.Rikoooo.com මෙම Siret අංකය යටතේ, වෙළඳ සහ සමාගම් ලියාපදිංචි ලියාපදිංචි කාගේ ලියාපදිංචි කාර්යාලය 107 chemin වරාය ද වරාය වන්නේ ස්වයං-කොන්ත්රාත්කරුවෙකු බෙන්ඩර් එරික් (ෙමහි Rikoooo ලෙස සඳහන්), 31410 කවමදාකවත්, දේපළ වේ 50970657800010 tel. 05 61 97 39 54. විකිණීම මෙම පොදු නියමයන් හා කොන්දේසි අරමුණ නියමයන් සහ කොන්දේසි සහ Rikoooo සහ පාරිභෝගිකයන් අතර අලෙවි යටතේ මෙම වෙබ් අඩවියේ අවසන් කරන කොන්දේසි නිර්වචනය කිරීමට ය. දැන හඳුනා බවට පත් කිරීමට සහ පාවිච්චි කල වර්තමාන සාමාන්ය කොන්දේසි අනුව වැඩ කරන්න ගැනුම්කරුට හැකිවන අයිකනය ඇති වලංගුභාවය පාවිච්චි පොදු කොන්දේසි අඩංගු සියලු විධිවිධාන මත ඔහු සතු පියවන හා නිශ්චිත කැමැත්ත නියෝජනය කරනු ඇත.

ලිපිය 1 - අරමුණ හා විෂය පථය
අධිවේගී අපේ සමාගමේ පෙර පරිභව ගිවිසුම නම්, මිලදී ගැනීම, ඕනෑම සාමාන්ය කොන්දේසි මත විකිණීම මේවා පොදුවේ කොන්දේසි ද සාධාරණය අනෙක් ඕනෑ ම ලියවිල්ලක් අභිබවා 1.1- සහ විශේෂයෙන්.
1.2 - ඇණවුම් කිරීමට පෙර නිශ්චිත එකඟත්වයකින් පාර්ශව අතර ලිඛිතව එකඟ නම් විකිණීම මේවා පොදුවේ කොන්දේසි එහි වෙබ් අපගේ සමාගම විසින් නිෂ්පාදන සෑම අලෙවි අදාළ වේ.
1.3 - විකිණීම සහ විශේෂයෙන් නාමාවලි, අත්පතිකා, වෙළෙඳ දැන්වීම්, දැන්වීම් දී මෙම පොදු තත්ත්වය වඩා වෙනත් ලියවිලි,-ගිවිසුම්ගත නොවන, එකම පෙන්නුම් කරයි. එම වෙබ් අඩවිය ඉදිරිපත් කර ඇති ඡායාරූප සහ ග්රැෆික් පමණක් වේ නම් සහ විකුණුම්කරුවන් වගකීම නිරත නැහැ.

ලිපිය 2 - බුද්ධිමය දේපල
සියලු පෙළහි, අදහස්, උපමා හා රූප වෙබ් අඩවිය www.Rikoooo.com පලකෙරුනේ ඇවිරිණි හා Rikoooo හෝ එහි සැපයුම්කරුවන් ෙවනුෙවන් තනි දේපළ සහ මුළු ලෝකය සඳහා හිමිකම් හා බුද්ධිමය දේපල යටතේ ආරක්ෂා කරන අතර මෝස්තර, ආකෘති, පේටන්ට් බලපත්ර, සැලසුම් හා පොදුවේ Rikoooo විසින් පාරිභෝගිකයා වෙත භාර හෝ යවා ඕනෑම ආකාරයක සියලු ලිපි ලේඛන Rikoooo හෝ එහි සැපයුම්කරුවන් ෙවනුෙවන් තනි දේපළ වේ.

ලිපිය 3 - නියෝග
3.1 - Rikoooo විසින් අලෙවිකිරීම සඳහා ඉදිරිපත් නිෂ්පාදන www.Rikoooo.com කාගේ අත්යවශ්ය ලක්ෂණ මෙහි විස්තර කර ඇත දින ඉදිරිපත් අයයි. ව්යවස්ථාවේ එල් භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා ය අලෙවි කරන "සෑම වෘත්තීය, කොන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරීමට පෙර, භාණ්ඩ අත්යවශ්ය ලක්ෂණ දැන ගැනීමට හැකි තත්වයක පාරිභෝගික තැනින් දිළිදු බව තුරන් හෝ කරන ලද පාරිභෝගික සංග්රහයේ 111-1, අනුකූලව සේවා ", Rikoooo විකිණීම මෙම පොදු කොන්දේසි පූර්විකාවේ සඳහන් සංඛ්යා, දුරකථන මගින් හෝ ඊ-මේල් මගින් මෙම නිෂ්පාදන අමතර තොරතුරු ඉල්ලා සිටීම සඳහා, කවර හෝ නියෝගයක් ස්ථානගත කිරීමට පෙර, පාරිභෝගික ඉඩ සමාගම.
ඔහු තරම් ඉහත සඳහන් වෙබ් අඩවිය මත අලෙවි කරන නිෂ්පාදන විස්තරයක් සහ ලක්ෂණ දැනුම් සලකා නොවේ නම් ඔහු ලබා දීමට කැමති විය හැකියි කිසිදු අතිරේක තොරතුරු පාරිභෝගික ලබාදීමට Rikoooo භාරගනු.
කෙසේ වෙතත්, එය, නියෝග, නිෂ්පාදන ඔහුගේ අවශ්යතා සහ ගමනාන්තය අනුරූප බව තහවුරු කිරීම සඳහා පාරිභෝගික වගකීමක් ගනුදෙනුකරු එය බලාපොරොත්තු වූ භාවිතය නිසා නිෂ්පාදන අනුකූල සඳහා වගකිවයුතු වීම.
3.2 - ස්වයංක්රීය පටිගත කිරීම් පද්ධති නියෝගය ස්වභාවය, අන්තර්ගතය සහ දිනය පිළිබඳ සාක්ෂි ලෙස සලකයි. Rikoooo එය සන්නිවේදනය කර ඇත බව මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය දී පාරිභෝගිකයා වෙත තම පර්යායේ පිළිගැනීම තහවුරු කරයි. මෙම නියෝගය තහවුරු වූ පසු පමණක් විකිණීම අවසන් කළ යුතු වනු ඇත.
Rikoooo කවුරුන් සමග මීට පෙර නියෝගයක් ගෙවීම සම්බන්ධ ආරාවුලක් ඇති පාරිභෝගික සිට කවර හෝ නියෝගයක් අවලංගු කිරීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී. ගැනුම්කරුට විසින් ප්රකාශ කරන ලද තොරතුරු, නියෝගයක් ගනිමින් විට, පාරිභෝගික නසා: ලබන්නා ලිපිනය තොරතුරු දෝෂයක් වූ අවස්ථාවක, විකිණුම්කරු නිෂ්පාදන බෙදාහැරීම කිරීම කිසිසේත් ම කල නො හැක්කක් වගකිව කළ නොහැක.
3.3 - Rikoooo, මෙම පාරිභෝගික සාධාරණීකරණය නොකර, එය එහි නිෂ්පාදන ඕනෑම අවස්ථාවක අවශ්ය යයි සිතෙන ඕනෑම වෙනස්කම් හෝ වැඩි දියුණු කරන්න කිරීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී පිළිගැනීම ප්රතික්ෂේප කිරීම සහ කිරීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී පෙනී සිටි නිෂ්පාදන එකක් මකා දැමීම වන අවස්ථාවේදී එහි වෙබ් අඩවිය, මෙම මකා දැමීමට කිසියම් අවස්ථාවක පාරිභෝගිකයාගේ පැත්තෙන්, බව සමහර හානි යුක්ති සහගත නොවේ. නිෂ්පාදනයක් මකාදැමිය යුතු හා පාරිභෝගික තවත් සමාන හෝ ඒ හා සමාන නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීම සඳහා සූදානම් වුණේ නැහැ නම්, තම නියෝගය ipso සිටීයි අවලංගු කරනු ඇති අතර, කළ ෙගවීම් ආපසු කරනු ඇත.
ලබා ගත හැකි කොටස් වල ඇති සීමාව තුළ සහ Rikoooo පාලනය කරගත නොහැකි වන Rikoooo කාර්යාලයට, එහි සැපයුම්කරුවන් ඇති හැකියාව යටත්ව, ගබඩා කර නොහැකි නිෂ්පාදන සඳහා Rikoooo නිෂ්පාදන පූජා ලබා ගත හැකිය. මෙම නියෝගය තැබීමෙන් පසු නිෂ්පාදන යුනිසෙෆ් ආයතනයට වූ අවස්ථාවක, Rikoooo තැපැල්, අන්තර්ජාල හෝ ඊ-තැපැල් හැකි ඉක්මනින් පාරිභෝගික දැනුවත් කිරීමට භාරගනු. පාරිභෝගික ඔහුගේ නියෝගය අවලංගු කළ හැකි අතර Rikoooo එය පාරිභෝගික සිට එකතු කර ඇති කළ හැකි කවර හෝ මුදලක් හැකි ඉක්මනින්, ඔහුට ආපසු ගෙවන ඇත.
නිෂ්පාදන ඕනෑම නොමැතිවීම, මොකක් හෝ හේතුවක් නිසා, කිසිම අවස්ථාවකදී නැගීම සමහර හානි හා අවශ්යතා හෝ කිසිදු ස්වභාවය සමහර වියදම් Rikoooo විසින් ගෙවීමට ලබා දිය හැක.

ලිපිය 4 - පන්දු
අස්පර්ශනීය වත්කම් ප්රසූතියට වහාම ගෙවීම් වලංගු පසු සිදු වේ.

ලිපිය 5 - මිල
නිෂ්පාදන විකුණුම් මිල සාමය අමාතංශයේ දවසේ බල ගාස්තු විසින් නියම කර ඇත. Rikoooo ඕනෑම අවස්ථාවක එහි මිල ගණන් වෙනස් සහ මිල ගණන් වෙනස්වීම වූ අවස්ථාවක කිරීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී, අදාල මිල ගණන් මෙම නියෝගය ලබා ගැනීම කළ දිනය දා සිට ක්රියාත්මක අය වනු ඇත.
www.rikoooo.com ලැයිස්තුගත මිල ගණන් සහ මිල ගණන් යුරෝ උපුටා සහ එකතු කළ අගය මත බදු ඇතුළත් වේ. ඔවුන් ඕනෑම වට්ටමක් ශුද්ධ කිරීම හා ප්රවාහනය හෝ නාවික වියදම් හැර ඇත.

ලිපිය 6 - ගෙවීම්
6.1 - ගෙවීම්
වෙබ් අඩවිය www.rikoooo.com ඇනවුම් නිෂ්පාදන ගෙවීම පේපෑල් හෝ 2Checkout (ලංකා) විසින් නියෝග මත මුදල් සිදු හෝ පරීක්ෂා කරන්න වේ.
6.2 - ගෙවීම නොවන / මාතෘකාව වගන්තිය රඳවා ගැනීම
ගෙවීම් ඕනෑම සිද්ධිය අග ඕනෑ අලාභ හෝ හානි හානි පූරණය කියා කිරීමට හැකි වීම තොරව, පාරිභෝගික සියලු හිඟ නියෝග ක්රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවන ලෙස Rikoooo බලය ඇත. මීට අමතරව, ගැනුම්කරු Rikoooo, නොගෙවූ මුදලක් අයකර දරන ලද සියලු වියදම් හේතුවෙන් ඓක්යයන්ගේ 10% ක මුදලක් වන්දි ඇතුළු වෙනත් ඕනෑම හානි හා පොලී අගතියක් තොරව පියවා යුතු ය.
අලෙවි නිෂ්පාදන බෙදාහැරීමේ කරන අවස්ථාවේ දී සම්පූර්ණයෙන් ගෙවා නොමැති විට, Rikoooo ප්රධාන මිල පූර්ණ ගෙවීම් සහ Rikoooo විසින් එකතු මිල අවබෝධ වන මේ වගන්තිය අර්ථය තුළ අදාල උපාංග, ගෙවීම් තෙක් දේපල රඳවා තබා ගනී. පෙරනිමි 8 දින නඩුවේ රිසිට් සහ අසාර්ථක පිළිගත් සමග ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යවන විධිමත් දැනුම් ලිපියක් අනුව හොඳ වෙනත් ඕනෑම වලට හානි සිදු වූ සහ පොලී අගතියක් තොරව Rikoooo පෙනේ නම් පාවිච්චි අයිතිය අවලංගු කරනු ඇත.

ලිපිය 7 - පැහැදිලි හා සැඟවුණු දෝෂ ඇපකරයක්
පවතින ආකාරයෙන් Rikoooo, එහි නිෂ්පාදන ඔවුන් ගැන බල ප්රන්ස හා යුරෝපීය නීති සමඟ එකඟ බව සහතික කරයි.

ලිපිය 8 - Nominative තොරතුරු
Rikoooo තෙවන පාර්ශවයක් සඳහා රහසිගත වන සේවාදායකයා විසින් එය සම්ප්රේෂණය තොරතුරු සන්නිවේදනය කිරීමට නොහැකි භාරගනු. මෙම තොරතුරු පමණක් පාරිභෝගික නියෝගය කටයුතු කිරීමට Rikoooo අභ්යන්තර සේවා විසින් භාවිතා කරනු ඇත. 6 ජනවාරි 1978 ඇති දත්ත ආරක්ෂණ පනතට අනුව, පාරිභෝගික ප්රවේශය, ස්ටවුට් වර්ග හා ඔහු ගැන පුද්ගලික දත්ත වලට විරෝධය අයිතියක් ඇත. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, එය සමඟ අමුත්තන් හෝ තැපැල්, නම නියම, මුල් නම, ලිපිනය සහ, හැකි නම්, පාරිභෝගික සඳහනක් විසින් අයදුම් කිරීමට ප්රමාණවත් වේ.

ලිපිය 9 - හමුදා majeure
Rikoooo නිෂ්පාදන හෝ ඔවුන්ගේ මූලද්රව්ය සමහරක් සක්රිය වැළැක්වීම හෝ ප්රමාද පෙරදැකිය තත්වයන් හෝ බලය majeure අවස්ථාවක දී එය කිසිදු හානි කියා කිරීමට හැකි වීම තොරව එහි වගකීම් සියල්ල හෝ කොටසක් සහනයක් විය හැක.
මෙම අවස්ථාවට එහි සිදුවීම වූ දින සිට දින තිහක් කට වඩා වැඩි පවතිනවා නම්, අපේ සමාගම සහ එහි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විසින් අවසන් විකිණීම කොන්ත්රාත්තුව කිසිදු පාර්ශවයකට තොරව, එහි වඩාත් කඩිසර කොටසක් විසින් අවසන් හානි කියා හැකිද කළ හැක. මෙම අවලංගු විකිණීම එම කොන්ත්රාත් ගිවිසුම හෙලා AR සමඟ ලියාපදිංචි ලිපිය පළමු ඉදිරිපත් කරන දිනට ක්රියාත්මක වන පරිදි සිදු කෙරේ.

ලිපිය 10 - අධිකරණ බලය
පක්ෂ අතර සීඝ්රගාමී ගිවිසුම වන විට අපේ මූලස්ථානය වාණිජ අධිකරණය කිසිදු නායකයකු හෝ සහ පාවිච්චි කල මෙම පොදු තත්ත්වය Rikoooo නිෂ්පාදන සියලු මෙහෙයුම් විකුණුම් ගොඩනැගීමට, කියාත්මක හෝ අර්ථ අදාළ ඕනෑම නඩු කටයුතු සඳහා වගකිවයුතු වනු ඇත. විකිණීම මෙම පොදු සේවා කොන්දේසි හා Rikoooo විසින් ඉදිරිපත් කරන සෑම අලෙවි ප්රංශ නීතිය යටත් වේ.

ලිපිය 11 - අවශ්යතාවෙන් නිදහස්
අප සමාගම, ඕනෑම අවස්ථාවක, ට අනුව වගන්ති පවා ඕනෑම ලෙසත්, පසු දිනයක මෙම වගන්ති මත රඳා අයිතිය කිරීමට අමෙරිකානු නැත හැකි බව නොවේ යන කාරනය.