jeziki

Pozabil sem geslo in / ali uporabniško ime. Kaj naj naredim ?

Če ste si pozabil geslo in / ali uporabniško ime, so orodja, ki jih lahko uporabite za pridobivanje teh informacij:

Pozabil sem geslo

Pozabil sem uporabniško ime

Če še vedno ne morete dostopati do svojega računa, nam pišite, da bomo lahko potrebne spremembe: Kontaktiraj nas.
v nedeljo avgusta 09 by rikoooo
Je bilo to v pomoč?
jeziki