gagana

sesē

e le faatagaina oe e te vaai i lenei punaoa.

gagana