மொழிகள்

avions-cat.png
helico_cat.png
scenes_cat.png
divers_cat.png
கோப்புகள்: 215
கோப்புகள்: 28
கோப்புகள்: 10
கோப்புகள்: 7
08-10- 2004 உருவாக்கப்பட்டது
மாற்றப்பட்டது 08-10- 2004
இறக்கம்: 29 517
அளவு: 26.7 எம்பி
இந்த இணைப்பு போன்ற autogen முழுமையடையாது சீரழிவு விஷயங்கள், திருத்துகிறார், அல்லது கணினி செயலிழக்க தவறான காப்புரிமைகள் ரசீது மூலம் பருவங்களில் முறையான மாற்றங்களை, போது. மேலும் மற்ற பிரச்சினைகள் கிராபிக்ஸ் மற்றும் விளையாட்டு அதிக இன்பம் விமானம் மறுவேலை வருகின்றன. மேலும் வாசிக்க
தகுதியானதா FS2004 உடன் சரி என்று சோதிக்கப்பட்டது
ஆசிரியர் மைக்ரோசாப்ட்
கோப்பு பெயர் fs91upd.exe

மொழிகள்