மொழிகள்

நான் பார்வையில் மாற்ற போது என் விமானம் மேலதிக குறியீடு. நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? (FSX) போன்ற

உங்கள் விமானங்களில் சில கீல் குதித்து, மற்றும் சுற்றி வாகனங்கள் அதே விஷயம் நடக்கிறது: என்று 5m அதிகபட்சமாக «கண்ணி தீர்மானம்» மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தீர்க்க முடியும் ஒரு அறியப்பட்ட பிழை, தான். FSX காட்சி அமைப்புகள், கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது போல் அன்று «காட்சியமைப்பு» தாவலை கிளிக் செய்யவும் மற்றும் தீர்மானம் மாற்ற:

தீர்மானம் trame
ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகஸ்ட் மாதம் 9 ஆம் தேதி by rikoooo
இது உதவிகரமாக இருந்ததா?
மொழிகள்