Ngôn ngữ

Kunena - tín Đội

Kunena

Kunena® Diễn đàn là một dự án mã nguồn mở mà đòi hỏi sự cống hiến và đầu tư thời gian cá nhân từ những người đóng góp khác nhau. Phiên bản này đã được thực hiện bởi những điều sau đây đóng góp :

Florian Dal Fitto
Phát triển

Jelle Kok
Phát triển và Thiết kế

Richard Binder
Diễn đàn Kiểm duyệt và kiểm tra

Matias Griese
Phát triển

Oliver Ratzesberger
người sáng lập

Đóng góp:

Các Kunena đội muốn cảm ơn cộng đồng giúp đỡ và hỗ trợ của nó. Chúng tôi cũng đánh giá cao những nỗ lực của tất cả những người có dịch Kunena ra nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài ra chúng tôi xin cảm ơn nhiều thành viên của www.kunena.org, Quá khứ và hiện tại, những người có đóng góp và giúp thực hiện điều này một phiên bản ổn định hơn và thiếu sót kỹ.

Để quay trở lại diễn đàn bấm vào đây để liên lạc với chúng tôi

Bản quyền © 2008 - 2016 Kunena, Giấy phép: GNU GPL

Thời gian tải trang: 0.151 giây
Ngôn ngữ