Ngôn ngữ


Vì FSX biến thể tương thích bấm vào đây Zeppelin NT (Công nghệ mới Zeppelin) là một loại khinh khí cầu được chế tạo vào những năm 1990 bởi công ty Đức Zeppelin Luftschifftechnik GmbH, Friedrichshafen. add-on được xây dựng với FSDS3.5. Các tính năng là mô hình đa LOD với hình ảnh động cho FSX. Hoàn toàn có thể hoạt động ... Đọc thêm

Danh sách tương thích:
  • Trình mô phỏng bay Microsoft 2004