Ngôn ngữ

airbus.png
vieux_modeles.png
sans_categorie.png
Files: 1
Files: 2
Files: 2
Đã tạo 12-02-2014
Đã thay đổi 30-05-2015
Downloads: 2 804
Kích thước: 15.6 MB
Đối với các phiên bản của add-on này tương thích với X-Plane 10 bấm vào đây The Piper PA-38 Tomahawk, là trường máy bay hai chỗ ngồi được Piper ra mắt trong 1975 để cạnh tranh với Cessna 150 bá quyền trong khu vực này. Các bản sao đầu tiên được gửi trong 1977. 2500 PA-38 sẽ được sản xuất để dừng sản phẩm của nó ... Đọc thêm
tương hợp Đã kiểm tra OK với X-Plane 9
Tên tập tin piper_pa-38_tomahawk_v1.0_x-plane_9.zip
Buồng lái ảo 3D
Phiên bản cài đặt 2

Ngôn ngữ