Ngôn ngữ

Đã tạo 09-03-2012
Đã thay đổi 19-03-2013
Downloads: 8 957
Kích thước: 14.57 MB
Đây là tiện ích đầu tiên cho X-Plane 9 trên rikoooo, khởi đầu của một chuỗi dài. Tiện ích bổ sung cho X-Plane 9.31 và hơn thế nữa, chiếc Airbus này (bản cập nhật v1.2) được bao gồm cabin VC + 3D, âm thanh tùy chỉnh và các bản phát lại 9: Afriqiyah, Air Canada và Air Canada màu lục lam, Air Inter, air Inter Europe, Avian ... Đọc thêm
tương hợp Đã kiểm tra OK với X-Plane 9.31 +
Tác giả Paul Glanville
Tên tập tin airbus_a320-233_v1.2_x-plane_9.zip
Buồng lái ảo 3D
Phiên bản cài đặt 2

Ngôn ngữ