Ngôn ngữ

Đã tạo 14-03-2013
Đã thay đổi 19-03-2013
Downloads: 6 100
Kích thước: 109 MB
Một điều kỳ diệu có khả năng tốc độ âm thanh siêu với rào cản âm thanh hiệu ứng (xem hình thứ hai). mô hình bên ngoài là chất lượng cao, bao gồm một gói âm thanh, tô màu lại 21 và một bảng điều khiển 2D đầy đủ. Bao gồm các hình ảnh động, sau khi hiệu ứng burner, cánh hình học biến và nhiều bất ngờ khác. Điều quan trọng là để đọc các do ... Đọc thêm
tương hợp Đã kiểm tra OK với X-Plane 10
Tác giả Thủy thủ trên X-Plane.org, Anthony Booher, Bary Lege
Tên tập tin f14d_tomcat_x-plane_10.zip
Chỉ bảng điều khiển 2D
Phiên bản cài đặt 2

Ngôn ngữ