Ngôn ngữ

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của tôi?

Điều đầu tiên cần làm là đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng mô-đun liên quan đến đỉnh. Nhấn vào «Chỉnh sửa tài khoản của tôi».

liên quan en

Bây giờ, bạn chỉ cần nhập mật khẩu mới của bạn hai lần, trong các lĩnh vực hiển thị dưới đây. Sau đó, nhấn vào «gửi» để lưu các thay đổi.

sửa en
vào Chủ nhật tháng 8 09 by rikoooo
Là hữu ích không?