Ngôn ngữ

Tôi đã quên mật khẩu của tôi và / hoặc tên thành viên của tôi. Tôi nên làm gì ?

Nếu bạn đã quên mật khẩu bạn và / hoặc tên đăng nhập của bạn, có những công cụ bạn có thể sử dụng để lấy các thông tin sau:

tôi đã quên mất mật khẩu của mình

Tôi đã quên tên của tôi

Nếu bạn vẫn không thể truy cập vào tài khoản của bạn, liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể làm cho những sửa đổi cần thiết: Liên hệ chúng tôi.
vào Chủ nhật tháng 8 09 by rikoooo
Là hữu ích không?