Ngôn ngữ

Làm thế nào để hoàn toàn gỡ bỏ cài đặt một Rikoooo add-on?

Tất cả các add-ons từ Rikoooo có thể được gỡ bỏ cài đặt theo cùng một cách:

Điều này hoạt động trên Windows Vista, 7, 8 và 10.

Trên màn hình, nhấn vào « Start Menu », Sau đó về« Tất cả các chương trình »Và đi đến« Rikoooo Add-ons »
thư mục. Khi bạn click vào nó, bạn sẽ thấy danh sách các add-on mà bạn đã cài đặt trên máy tính của bạn. Bây giờ, bạn chỉ
phải lựa chọn một trong những bạn muốn gỡ bỏ cài đặt.

phương pháp khác, từ Bảng điều khiển của Windows chọn Chương trình và tính năng bây giờ bạn thấy danh sách của tất cả các chương trình cài đặt của bạn, hãy chọn một trong những bạn muốn gỡ bỏ cài đặt.
vào Chủ Nhật tháng 8 09 by rikoooo
Là hữu ích không?
Ngôn ngữ