Ngôn ngữ

Máy bay của tôi bị trả lại khi tôi thay đổi quan điểm. Tôi nên làm gì ? (FSX)

Một số máy bay của bạn nảy trên đường băng và điều tương tự cũng xảy ra với các phương tiện xung quanh: đó là một lỗi đã biết, có thể được giải quyết bằng cách sửa đổi tối đa «Độ phân giải lưới» thành 5m. Trong Cài đặt hiển thị của FSX, nhấp vào tab «Phong cảnh» và thay đổi độ phân giải như hình dưới đây:

trame độ phân giải
vào Chủ nhật tháng 8 09 by rikoooo
Là hữu ích không?