Ngôn ngữ

Một số đồng hồ đo cơ bản hoặc hiệu ứng đang mất tích. Tôi nên làm gì ?

Khi rất nhiều sửa đổi đã được thực hiện trong thư mục «Máy đo», thường thì một phần của các tệp cơ sở bị thiếu. Trong trường hợp đó, nếu một add-on cần các tập tin này, nó sẽ không thể hiển thị các đồng hồ đo vào bảng điều khiển. Giải pháp thường bao gồm cài đặt lại FSX. Để tránh cài đặt lại FSX, bạn có thể tải về Máy đo Recover, Mà là một chương trình nhỏ tạo bởi Rikoooo rằng sẽ khôi phục lại tất cả các tập tin ban đầu từ «đồng hồ đo» và «Tác» thư mục.

Cập nhật 13 / 02 / 2014: A Prepar3d phiên bản đang được tạo.
vào Chủ nhật tháng 8 09 by rikoooo
Là hữu ích không?