Ngôn ngữ

Điều kiện sử dụng chung của Rikoooo.com

sửa đổi lần cuối vào 16 / 01 / 2017

Điều khoản sử dụng mô tả các điều kiện theo đó các Website Rikoooo.com cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ của nó. Bằng cách đăng ký với Rikoooo.com, bạn xác nhận để chấp nhận tất cả các quy định của các điều kiện sử dụng chung. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện, bạn có thể không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Rikoooo Bản tin


Dịch vụ này sẽ thông báo cho bạn bất cứ khi nào một tập tin mới có sẵn để tải về và các thông tin quan trọng. địa chỉ email của bạn không được truyền cho bất kỳ bên thứ ba và vẫn còn bí mật. Bạn có thể bất cứ lúc nào thay đổi và hủy bỏ đăng ký của bạn từ bạn khu vực thành viên hoặc ở dưới cùng của mỗi email nhận được.

Sử dụng Khu thành viên của bạn


Để truy cập vào khu vực thành viên của bạn, bạn có một định danh và mật khẩu mà bạn xác định cho mình khi lần đầu tiên bước vào nó. Trong trường hợp bị mất của những tên truy cập và mật khẩu, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy chúng trên các trang web Rikoooo.com bằng cách nhấn vào liên kết mà là ở các khu vực nhận dạng:

Quên mật khẩu ?

Sau đó bạn sẽ được gửi một email chứa mật khẩu của bạn.

Quyền lợi của bạn


Theo quy định của pháp luật "Informatique et Liberté" của 6 tháng một 1978, bạn có quyền truy cập, sửa đổi, chỉnh sửa và xóa dữ liệu liên quan đến bạn.
Để thực hiện điều này đúng ba giải pháp có sẵn cho bạn.

- Đăng nhập vào "Diện tích Member"Và thực hiện bất kỳ thay đổi trực tuyến.
- Liên hệ với các Webmaster
- Gửi thư đề nghị để Rikoooo.com 107 chemin Gaillard du cổng 31410 Noé - Pháp

trách nhiệm


Rikoooo.com cam kết sử dụng tất cả các phương tiện cần thiết để đảm bảo việc cung cấp tốt nhất có thể của các dịch vụ nó cung cấp cho người sử dụng Internet. Nó không thể được tổ chức chịu trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng hoặc de facto ngoài tầm kiểm soát của mình, đặc biệt trong trường hợp có sự gián đoạn của dịch vụ kết quả từ một sự thất bại của mạng điện thoại hoặc các nhà cung cấp truy cập Internet của người sử dụng Internet hoặc cập nhật của các thành phần trang web hoặc máy chủ web.
Rikoooo.com không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng có thể được thực hiện bởi người sử dụng của các thông tin và các dịch vụ có sẵn trên trang web.