Ngôn ngữ

Kế hoạch lịch sử bay

1935: Trình mô phỏng bay sous của Pacific Alaska Airlines

E-mail

Đánh giá thành viên: 4 / 5

sao tích cựcsao tích cựcsao tích cựcsao tích cựcsao không hoạt động

Fondée en 1932 Pacific Alaska Airlines était une filiale de Hãng hàng không thế giới Pan American qui finit par l'absorber en 1941.

APPAREIL conseillé : Bimoteur de du lịch

GPS recommande en bổ sung de la navigation VOR / DME & ADF / NDB

ETAT DALASKA

Sốt cà chua (Ketchik Intl PAKT) / 71mn / Wrangell PAWG / 27mn / Petersburg (Johnson Petersburg PAPG) / 81mn / Sitka (Sitka Rocky Gutierrez PASI) / 82mn / Juneau (Juneau Intl PAJN) / 142mn

CANADA (Territoire du Yukon)

Whitehorse (Whitehorse Intl CYXY) / 427mn

ETAT DALASKA

Fairbanks (Fairbanks Intl PAFA) / 45mn / Livengood (Livengood Trại 4AK) / 88mn / Tanana (Dữ liệu ghi nhớ Calhoun) / 89mn / hồng ngọc Pary / 107mn / McGrath PAMC / 72mn / Bằng phẳng FLT / 137mn / Nulato NUL / 127mn / Golovin (Golovin N93 mới) / 63mn / Nome SƠN

Copyright Michel Lagneau 2019

Ngôn ngữ