Ngôn ngữ

Chính sách hoàn tiền

Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền lên đến 30 ngày kể từ ngày thuê bao của các kế hoạch Jumbo. Hoàn trả sẽ được cung cấp thường xuyên của công Rikoooo chỉ trong trường hợp vấn đề kỹ thuật với tài khoản Jumbo của bạn mà không thể được giải quyết bằng cách hỗ trợ của chúng tôi. Trong trường hợp này chỉ, chúng tôi sẽ hoàn trả lại bạn toàn bộ đơn đặt hàng trong vòng 48 giờ. Nếu bạn đưa ra yêu cầu đối với bất kỳ lý do nào khác, chúng ta có quyền chấp nhận hoặc không hoàn trả.