iilwimi


Amanani okhuphelo


Oovimba bokukhuphela baqulathe okwangoku 788 Khuphela ngaphakathi 97 Iindidi. Ukuza kuthi ga ngoku, ezi sele zikhutshiwe 21 230 147 amaxesha. (Ihlaziywa yonke imizuzu ye-15)